, Wizerunek Polaka patrioty konspekt 

Wizerunek Polaka patrioty konspekt

cygi *patrze.obserwuje.mysle.wnioskuje

Temat: SPRZEDAM PREZENTACJĘ MATURALNĄ - TANIO!!
Sprzedam prace maturalnej już sprawdzone przez polonistki. tematy prac to: PRACA + KONSPEKT + BIBLIOGRAFIA = 80 ZŁ nr tel to . 694605621 Temat: Kultura rycerska. Zaanalizuj zjawisko na wybranych przykładach ... Fryderyk Chopin jako bohater literatury i innych tekstów kultury, na przykładach wybranych utworów i dzieł należących do innych dziedzin sztuki. Ukaż różnorodność kreowania wizerunku kompozytora. Temat pracy: Scharakteryzuj sposoby przedstawiania w ... utworów. Negatywny bohater, czarny charakter. Ukaż sposób i cel kreowania takich postaci w wybranych utworach literackich. Temat: Omów wizerunek Żyda w literaturze polskiej na przykładzie ‟Mendla Gdańskiego” M. Konopnickiej, ‟El mole ... ich kreowania. Temat: Omów funkcjonowanie motywu śmierci w wybranych utworach literackich. Temat: Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różne realizacje i funkcje obrazu Krakowa i jego okolic. Temat: Różne wizerunki kobiet w ... ujęcia obrazu miasta, przedstaw na wybranych przykładach. Temat pracy: Analizując wybrane utwory przedstaw problem miłości w literaturze. Temat pracy:Wizerunek Boga w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach. Temat pracy:Władcy i ... Stefana Żeromskiego. Temat pracy: Na wybranych przykładach literackich, porównaj sposoby kreowania bohaterów – patriotów. Temat pracy: Różne sposoby kreowania wsi. Odwołaj się do wybranych lektur: ‟Satyra na leniwych chłopów”, ‟Pieśń świętojańska ... o znaczeniu lektur w świecie postaci literackich w pozytywizmie i współczesności. Temat pracy: Polacy o sobie! Na wybranych przykładach literackich, zanalizuj jak w polskiej literaturze przedstawiano portrety Polaków. Temat pracy: Portret...
Źródło: forum.matura.pl/viewtopic.php?t=15053